NEWS

Dňa 9.3.2016 o 14:30 hod sa otvoria moderno, vedecko-výskumné laboratória na medzinárodnej úrovni …